ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Όσοι  φοιτητές-τριες μετείχαν στο Σεμινάριο «Συναλλακτική Πρακτική» του Τμήματος να περάσουν μέχρι  αύριο Παρασκευή στις 1 από το Μητρώο για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.

Μετά τις γιορτές θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για όσους και όσες δεν παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους τώρα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής