ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 106 και ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 306: Μεταφορά μαθημάτων Παρασκευής (16/12)

Τα μαθήματα της Παρασκευής (16/12), Ξένη Γλώσσα 106 και Ξένη Γλώσσα 306, θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Τετάρτη 11/01, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονικό συνέδριο. 

Αναλυτικά:

Ξένη Γλώσσα 306: 12:00-15:00 (αίθουσα δίπλα από τη γραμματεία).

Ξένη Γλώσσα 106: 15:00-18:00 (αίθουσα δίπλα από τη γραμματεία).