Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης- αποστολής ερωτηματολογίων σε φοιτητές

 
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12-12-2022 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, η οποία  θα διαρκέσει έως 13-1-2023.
 
Η διαδικασία περιλαμβάνει μαζική ηλεκτρονική αποστολή tickets στα ακαδημαϊκά email των φοιτητών (..@uth.gr), για την διασφάλιση της ανωνυμίας και αφορά σε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα με σχετικό κείμενο και τις ημερομηνίες που διαρκεί η αξιολόγηση. Παρακαλούμε μην τα διαγράψετε εκ παραδρομής, διότι δεν μπορεί να γίνει εκ νέου αποστολή σε μεμονωμένα email, για την τήρηση της ανωνυμίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
 
Παρακαλούμε πολύ να συμμετέχετε στην αξιολόγηση, καθώς με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην βελτίωση του διδακτικού έργου.
 
 
Για κάθε σχετική διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε αν επικοινωνείτε με τους Συνεργάτες Πληροφορικής της ΜΟΔΙΠ στα τηλέφωνα:
Τάσος Ζαχαρής 24210 74187
Αλέξανδρος Ρουβολής 2410 684475