ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούνται όλοι οι μεταγραφόμενοι -νες στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

να αποστείλουν έως την ερχόμενη εβδομάδα στο Μητρώο του Τμήματος και στο e-mail  vasomarg@uth.gr

την βεβαίωση διαγράφης από το προηγούμενο Τμήμα ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους ηλεκτρονικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  με το Μητρώο για τυχόν προβλήματα  στο 2410684270

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής