ας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Προχωρημένης Λογιστικής

με τον εκπαιδευτικό κ. Λαμπρόπουλο Ιωάννη

την Πέμπτη 8/12/2022 θα διεξαχθεί 09:00 – 12:00 αντί για 18:00 – 21:00.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής