Αναπλήρωση μαθήματος Στατιστικής ΙΙ

Η αναπλήρωση του μαθήματος Στατιστικής ΙΙ, της Τρίτης 29-11-2022, 5-8 μ.μ. 

θα πραγματοποιηθεί εξής:

Το μάθημα Στατιστική ΙΙ στις ημερομηνίες 6-12-2022, 13-12-2022

και 20-12-2022 θα αρχίζει μία ώρα νωρίτερα,

δηλαδή στις 4 μ.μ. ώστε να καλυφθεί το τρίωρο της 29-11-2022.

                                                Ο Διδάσκων

                                        Ανδρέας Μπελογιάννης