ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δημήτρη Γιακούλα ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 25/11/2022

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα της 25ης Νοεμβρίου 2022 θα αναβληθεί λόγω συμμετοχής μου σε συνέδριο.

Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Γιακούλας