ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στη διάρκεια των σπουδών τους έχει θεσπιστεί στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ο θεσμός του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών».
 
Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
 
Οι φοιτητές καλούνται να επικοινωνούν με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο και να τον συμβουλεύονται για θέματα των σπουδών τους. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος συμβουλεύει τον φοιτητή/ φοιτήτρια ανάλογα, χωρίς οι υποδείξεις του να έχουν υποχρεωτικό ή δεσμευτικό χαρακτήρα.
 
Ενδεικτικά, βοηθούν τους φοιτητές να:

  • διαμορφώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα µε τις προσωπικές τους ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους
  • αποκτούν γνώσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας των συμβούλων τους, και να προσανατολίζονται συγχρόνως επαγγελματικά, και
  • έχουν ένα συμπαραστάτη στις ακαδημαϊκές και προσωπικές δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη ζητείται η συνδρομή της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου, ενώ για θέματα παραπόνων ακολουθείται η Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων του Τμήματος.
 
Εδώ μπορείτε να βρείτε τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών ανά έτος σπουδών: