ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές-τριες  έχουν πάρει μετεγγραφή

στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

 να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

από την Δευτέρα  7-11-2022 έως και  την Παρασκευή 18-11-2022

όλα τα  απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία επικαλέστηκαν στην αίτησή τους

προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να εγκριθεί η αίτηση τους

Επιπλέον των συγκεκριμένων  δικαιολογητικών θα πρέπει  επίσης να προσκομιστούν τα παρακάτω:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα ελληνικά εάν δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα
  2. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

3.       Έγγραφο με αναγραφόμενο το  ΑΦΜ του μεταγραφόμενου

4.        Έγγραφο με αναγραφόμενο το ΑΜΚΑ του μεταγραφόμενου

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει  :

1) είτε με  απλό ταχυδρομείο (π.χ. ΕΛΤΑ) με σφραγίδα μέχρι και τις 18-11-2022

2) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς Courier με δική τους χρέωση μέχρι και τις 18-11-2022

στη παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων

ΤΚ 41500 Λάρισα

Παρακαλούμε ο φάκελος των δικαιολογητικών που θα αποσταλούν  να είναι πλήρης

προκειμένου  στη συνέχεια αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος

να ολοκληρωθεί η εγγραφή του μεταγραφόμενου στο Τμήμα μας.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ενημερωθείτε  από την Γραμματεία του Τμήματος

 για την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής