ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύστημα δηλώσεων συγγραμμάτων  EUDUXUS

‘έχουν γίνει οι εξής  διορθώσεις κωδικών μαθημάτων :

1)      Στο μάθημα «Λογιστική Δημοσίου Τομέα» από κωδικό ΛΟ806 σε κωδικό ΛΟ705

2)      Στο μάθημα «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική» από κωδικό ΧΡ708 σε κωδικό ΠΛ708

Παρακαλούνται οι σπουδαστές-στριες του Τμήματος να κάνουν δήλωση συγγραμμάτων

των παραπάνω μαθημάτων με τους νέους κωδικούς

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής