ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει:  “Αναβολή  διαλέξεων των μαθημάτων  του διδάσκοντα Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παναγιώτου  

στις 1/11/2022 ” Για την αναπλήρωση τους  θα υπάρξει προσεχή  σχετική ενημέρωση μέσω του e-class.

                                                     Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής