Αναβολή μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας»

Το μάθημα «Μεθοδολογία έρευνας», που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 μμ δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27/10/2022. Για την ημερομηνία αναπλήρωσής του θα υπάρξει νέα  ανακοίνωση.

Ο εκπαιδευτικός

Phd Κωνσταντίνος Κακουλίδης