ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει:  “Αναβολή  διαλέξεων των μαθημάτων  της διδάσκουσας κας Ευδοκίας Τσιφόρα

για τις 25 και 26 Οκτωβρίου 2022″ Για την αναπλήρωση τους  θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση μέσω του e-class.

                                                     Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής