Ανακοίνωση για έναρξη μαθημάτων Αγγλικών

Η έναρξη των μαθημάτων ξένη γλώσσα 106 και ξένη γλώσσα 306 θα πραγματοποιηθεί στις 14/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.