Αναπλήρωση μαθήματος ΧΡ301 & Εξομοίωσης “Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική” (Υ)

Νομισματική και
Τραπεζική Οικονομική

Το μάθημα ΧΡ301 & Εξομοίωσης “Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική” (Υ)  της Παρασκευής 14/10/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αλλαγής που θα γίνει στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 12/10/2022 στις 16:00 στην αίθουσα ΤΕ1.

Ο διδάσκων