Αναβολή μαθημάτων Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ και Οικονομική Επειχειρήσεων

Λόγω ασθένειας τα μαθήματα Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ και Οικονομική Επειχειρήσεων για την Πέμπτη 13/10/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν.