Ανακοίνωση προς Φοιτητές Μαθήματος Ελεγκτική – Εσωτερικός Έλεγχος

Τα μαθήματα για το Μάθημα “Ελεγκτική – Εσωτερικός Έλεγχος” θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 15:00-18:00.