ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Λόγω ασθένειας τα μαθήματα

του εκπαιδευτικού  κ. Παναγιώτη Παναγιώτου

σήμερα 27/9/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής