Αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία μαθημάτων την Τετάρτη 28/9/2022

Ανακοινώνεται πως τα πιο κάτω μαθήματα θα διεξαχθούν σε διαφορετική αίθουσα διδασκαλίας από εκείνη που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, μόνο για αυτή την Τετάρτη 28/09/2022, λόγω προγραμματισμένης εκδήλωσης στο Αμφιθέατρο της Νοσηλευτικής.

  • Η διδασκαλία του μαθήματος ΛΟ303-Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, 9:00-12:00, θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΙΓ01-Συνεδριακό κέντρο, στο κτίριο που στεγάζεται το εστιατόριο (αντί για το Αμφιθ.Νοσηλευτικής)
  • Η διδασκαλία του μαθήματος ΠΛ505-Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, 9:00-12:00, θα διεξαχθεί στην αίθουσα Γ14- Αμφιθέατρο Τουριστικών Επιχειρήσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται η Γραμματεία του τμήματος (αντί για το Συνεδριακό κέντρο).