ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ. ΤΟΥ Π.Θ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.