Αναβολή και αναπλήρωση φροντιστηριακού μαθήματος “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι”


Το φροντιστηριακό μάθημα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι στις (06/06/2022 και 08/06/2022) δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η αναπλήρωση του αναβαλλόμενου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί  στις 20/06/2022  και ώρες  15:45-21:00 και θα γίνει  στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας του τακτικού μαθήματος.