Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας  έλαβε απόφαση

σχετικά με  παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές.

η οποία  θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
 Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων

στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα

μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει

κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου
στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx