ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ “ΝΙΚ.Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”

Για να δείτε την προκήρυξη παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.