Παρουσίαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ειδικότερη γνωριμία των φοιτητών με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών