Ενημερωτική Εκδήλωση για φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές μέσω του Erasmus+