Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σ.Ο.Δ.Ε. του Π.Θ.

Για δείτε το αρχείο παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.