ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 

Αναρτήθηκε συμπληρωματική προκήρυξη για σπουδές Erasmus+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στο link http://erasmus.uth.gr/gr/announcements-gr του πανεπιστημίου. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στις οδηγίες από 06/06/2022 έως 26/06/2022.

Οι διαθέσιμες θέσεις του τμήματος εμφανίζονται στο σχετικό link http://erasmus.uth.gr/docs/ACCOUNTING.pdf