Αναβολή φροντιστηριακών μαθημάτων

Τα παρακάτω φροντιστηριακά μαθήματα αναβάλλονται και μετατίθονται σε νέες ημερομηνίες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΜάθημαΑναβάλλεται την:Νέα ημερομηνία:
ΧΡ404
Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
 
Πουργιάς
Αιθ. Γ03
17/05/2022 – 16:30-18:3014/06/2022– 16:30-18:30
ΧΡ402
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι
 
Πουργιάς
Αιθ. Γ03
17/05/2022 – 18:30-21:0014/06/2022 – 18:30-21:00
ΧΡ201
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 
Πουργιάς
Αιθ. Γ03
19/05/2022 – 18:30-21:0016/06/2022 – 18:30-21:00

 

Με εκτίμηση
Απόστολος Πουργιάς