Διεξαγωγή Φροντιστηριακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Στα πλαίσια  του προγράμματος «Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, μέσω χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών (ΕΔΒΜ 184)» θα διεξαχθούν φροντιστηριακά μαθήματα για τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα οποία υφίσταται ανάγκη υποστήριξής τους με επικουρικό διδακτικό προσωπικό.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα βρείτε εδώ.