ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την Πέμπτη 14/4/2022  και ώρα 11-1 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προτάσεων και εκθέσεων προόδου από τους υποψήφιους Διδάκτορες & Μεταδιδάκτορες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Μικρό Αμφιθέατρο του Τμήματος στο Campus Γαιόπολις στη Λάρισα.

Παρόντες ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Αθανάσιος Φάσσας τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.