Έναρξη διανομής Συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,

η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022*

και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 20 Μαΐου 2022*.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022*

και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 6 Μαΐου 2022*.


Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων

και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα

τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών

δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου

(http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE

Από τη Γραμματεία του ΠΣ και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής