ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα μαθήματα ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

και ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν αύριο Τρίτη 1/3/2022

θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής