Παρουσίαση των δράσεων του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ)

Στα πλαίσια της υπογραφής ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) θα παρουσιάσει τις δράσεις του, για τη σεζόν 2021-22, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω διαδικτύου, σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κ. Αθανάσιο Φάσσα και τον Γεν. Γραμματέα του ΣΕΔ και αν. καθηγητή του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ανδρέα Κουτούπη.

Την παρουσίαση θα κάνουν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μπάμπης Εγγλέζος, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Οικονομόπουλος και άλλα μέλη του ΔΣ, καθώς και μέλη των ομάδων εργασίας του Συνδέσμου

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1.Σύντομη παρουσίαση του ΣΕΔ, από τον Πρόεδρο Μπάμπη Εγγλέζο
2. Παρουσίαση των ομάδων εργασίας και του κλίματος που βρίσκουν οι φοιτητές στον ΣΕΔ
3. Πως παρακολουθούμε συστηματικά μια εισηγμένη εταιρεία και γενικά τη χρηματιστηριακή αγορά.
4. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Υπευθυνότητας
5. Παρουσίαση του «Προγράμματος Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2022» που θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, με σεμινάρια ενημέρωσης των φοιτητών, για την παρακολούθηση των Γεν. Συνελεύσεων.
6. Παρουσίαση της τελικής φάσης του 19ου Συνεδρίου του Συνδέσμου, που θα γίνει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00-15.00 υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω MS Teams στον εξής σύνδεσμο.