ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

αρακαλούνται οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων

για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα πρέπει  να κάνουν  Είσοδο στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

Αν βρίσκονται  εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση)

για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή

ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης

Από τη Γραμματεία του ΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής