ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία (PORTAL ΦΟΙΤΗΤΏΝ), έχουν μόνο οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΔΕΝ έχουν πρόσβαση οι:

* Φοιτητές σε αναστολή σπουδών

* Ανακηρυγμένοι φοιτητές και οι

* Πτυχιούχοι