ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές-τριες  έχουν λάβει μήνυμα στο κινητό τους

με κωδικούς από την Μηχανογράφηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί  όπως αναφέρουμε και στον Οδηγό για Πρωτοετείς το Βήμα 3

σύμφωνα με το οποίο : αποστέλλεται γραπτό μήνυμα sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε κατά
την ηλεκτρονική εγγραφή με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ειδικότερα, ένα όνομα χρήστη (username) και
ένα προσωρινό συνθηματικό ανάκτησης (recovery token).
Στη συνέχεια, για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού απαιτείται
είσοδος στην ηλεκτρονική σελίδα https://secure.it.uth.gr/user/recover/ για το ορισμό
νέου συνθηματικού (new password).
Μετά την εγγραφή σας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και την
ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού:
1) γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου σας,
2) και έχετε το φοιτητικό σας e-mail

Με αυτόν τον Αριθμό Μητρώου  μπορείτε να κάνετε αίτηση

για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας  (Βλέπε Οδηγός για Πρωτοετείς)

Για την έκδοση  Βεβαιώσεων Φοίτησης –Στρατολογίας κλπ θα απαιτηθεί ένας έξτρα χρόνος (περίπου μία εβδομάδα)

από πλευράς Γραμματείας για να καταχωρήσει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αποστείλατε

στην αντίστοιχη ηλεκτρονική καρτέλα στοιχείων του κάθε Φοιτητή.

Τέλος οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο θα γίνουν αυτόματα από την Γραμματεία Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής