ΤΜΗΜΑ ΛΟΧΡΗ: 2Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ