Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021 με τίτλο: “Λογιστική και Ελεγκτική” παρακαλώ πατήστε εδώ.