Ενημερωτικό webinar  “Ask & Register with ACCA” – Τρίτη 28/05, 18:00 – 19:00


 
Προς όλους τους φοιτητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν μέσα στο 2024.
 
Το ACCA σας προσκαλεί στο ενημερωτικό webinar “Ask & Register with ACCA” που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/05, μεταξύ 18:00 – 19:00.
 
Οι παρευρισκόμενοι θα εχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παγκόσμια αναγνωρισμένη πιστοποίηση ACCA, οδηγίες εγγραφής με εκπτώσεις στο ACCA, καθώς επίσης και οδηγίες σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας και πιθανής ένταξης τους σε μεγάλες εταιρίες στο χώρο των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής και Συμβουλευτικής.
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό webinar  στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
https://events.teams.microsoft.com/event/f1e8818f-74dd-400c-834d-8f45059a2e2d@f2e7de2c-59ba-49fe-8c68-4cd333f96b01