Ανακοίνωση για αναπλήρωση μαθήματος “Διοικητική Οικονομική” την  Τρίτη 16/05/2023

Την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 4:00-7:00μμ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

λόγω των εκλογών και της ακύρωσης του μαθήματος την Παρασκευή 19/05/2023.

                                                                     Ο Εκπαιδευτικός